.

 

 

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych; 
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków;

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych zarówno politechnicznych jak i w akademiach sztuk pięknych, np.:

  1. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu   Kierunek: Katedra Projektowania Graficznego
  2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  Kierunek: Grafika komputerowa i poligrafia cyfrowa
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury  Kierunek: Zakład Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych
  4. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie  Kierunki: Pracownia Form Reklamowych Pracownia Projektowania PlakatuPracownia Obrazowania Cyfrowego,Pracownia Liternictwa i Typografii
  5. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi  Kierunek: Pracownia Grafiki Użytkowej
  6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie  Kierunek: Grafika komputerowa w mediach
  7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy  Kierunek: Grafika komputerowa

 

 

Warsztaty Ważnej Wagi w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

 27 września 2019 r. 15 uczniów klasy IG w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyło w Warsztatach Ważnej Wagi w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, które powstało w 1993 r. w zabytkowej willi Henryka Grohmana, łódzkiego fabrykanta i mecenasa sztuki i polskiej kultury.

Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia muzeum kolekcjonującego współczesną polską sztukę książki oraz urządzenia z epoki Gutenberga.

Wykład na temat podstaw typografii poprowadził dr Maciej Jabłoński z Politechniki Łódzkiej, z Instytutu Architektury Tekstyliów.

Uczniowie doświadczyli fizycznej i metafizycznej wagi słowa NIEPODLEGŁA, składając je, ważąc i drukując.

Udział w warsztatach był ciekawym doświadczeniem dla uczniów technikum, którzy interesują się światem druku.

 

Organizatorem wyjazdu była p. mgr Małgorzata Piłat

Opiekunem była p. mgr sztuki  Irena Laszczyk

 

 

Drukujemy w 3D