Jesteśmy widoczni w całym powiecie

Uczniowie kierunku Grafiki Komputerowej biorą bardzo czynny udział przy każdej uroczystości szkolnej i pozaszkolnej np:

  • Oprawę multimedialną Powiatowe Spotkanie Noworoczne
  • Prezentacje multimedialne i reklamowe na koncercie "Serce na dłoni"
  • Projekty medali i dyplomów na turnieje sportowe na terenie miasta i powiatu organizowane przez TKKF oraz ZNP
  • Współpraca ze Starostwem Powiatowym
  • Współpraca z Radiem Fama
  • Działamy jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzedając nasze prace wycinane na ploterze i przekazując zysk do puszek
  • Jesteśmy wsparciem informatycznym dla imprez powiatowych projektując zaproszenia, podziękowania i broszury
  • Uczniowie znajdują prace i radiu i reklamie
  • Projektują i wykonują zlecenia dla firm zewnętrznych znajdując tam zatrudnienie
  • Wykonujemy i drukujemy kartki na wywiadówki dla rodziców rozdawane w gimnazjach klasom trzecim