Prace uczniów z zakresu grafiki wektorowej

Prace wykonane w programach typu Corel X4, Inkscape

 

{joomplucat:3}