O kierunku

Zawód technik grafiki i  poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:
- przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;

- prowadzenia procesów drukowania;
- przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
- obróbki druków cyfrowych;
- prowadzenia drukowania przestrzennego 3D;
- obróbki przestrzennych druków 3D
- projektowania i wykonywania bilbordów, plakatów, papeterii firmowej itp.,
- projektowania i wykonywania stron WWW,
- gier i aplikacji na urządzenia mobilne;
- tworzenia grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej),
- animacji komputerowej
- cyfrowej obróbki dźwięku i filmu;
- drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących
W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków