Możliwości rozwoju i pracy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
 • prowadzenia procesów drukowania;
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
 • obróbki druków cyfrowych;
 • prowadzenia drukowania przestrzennego 3D;
 • obróbki przestrzennych druków 3D
 • projektowania i wykonywania bilbordów, plakatów, papeterii firmowej itp.,
 • projektowania i wykonywania stron WWW,
 • gier i aplikacji na urządzenia mobilne;
 • tworzenia grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej),
 • animacji komputerowej
 • cyfrowej obróbki dźwięku i filmu;
 • drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących

Absolwentz tytułem technik grafiki i  poligrafii cyfrowejmoże znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • rozrywce i sztukach  pięknych,
 • studiach grafiki,
 • studiach fotografii cyfrowej,
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.