AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

1. Drukowanie cyfrowe i obróbka wydruków
Uczeń:
1) dobiera maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania
cyfrowego;
3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do małoformatowego drukowania
cyfrowego;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do małoformatowego
drukowania cyfrowego;
6) przygotowuje maszyny cyfrowe do małoformatowego drukowania cyfrowego;
7) przestrzega zasad drukowania cyfrowego małoformatowego;
8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe nakładowe małoformatowe,
9) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe małoformatowe;
10) ocenia jakość cyfrowych wydruków małoformatowych;
11) określa sposoby personalizacji druków;
12) wykonuje cyfrowe wydruki personalizowane;
13) dobiera metody wykańczania wydruków cyfrowych;
14) dobiera maszyny postpressowe do planowanych metod wykończenia wydruków
cyfrowych;
15) przestrzega zasad przygotowania maszyn postpressowych do wykańczania
wydruków cyfrowych;
16) obsługuje maszyny postpressowe do wykańczania wydruków cyfrowych;
17) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych małoformatowych;
18) kontroluje jakość wykonywanych wykończeń.
2. Drukowanie przestrzenne 3D i obróbka wydruków
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami;
2) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego;
3) sporządza szkice i rysunki techniczne;
4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
5) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku przestrzennego 3D;
6) wykonuje modele przestrzenne 3D przeznaczone do druku przestrzennego 3D;
7) przygotowuje cyfrowe modele do druku przestrzennego 3D;
8) przestrzega zasad przygotowania maszyn przestrzennych 3D do druku
przestrzennego 3D;
9) przygotowuje maszyny do druku przestrzennego 3D;
10) rozróżnia materiały eksploatacyjne stosowane w druku przestrzennym 3D;
11) obsługuje skanery i drukarki przestrzenne 3D;
12) drukuje obiekty przestrzenne 3D;
13) ocenia jakość wydruków przestrzennych 3D;
14) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków przestrzennych 3D.