Dalsze kształcenie

Absolwent technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może dodatkowo uzyskać dyplom fototechnika po potwierdzeniu kwalifikacji A.20. rejestracja i obróbka obrazu.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 3 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytułtechnika cyfrowych procesów graficznych, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych zarówno politechnicznych jak i w akademiach sztuk pięknych, np.:

 1. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu   Kierunek: Katedra Projektowania Graficznego
 2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  Kierunek: Grafika komputerowa i poligrafia cyfrowa
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury  Kierunek: Zakład Architektury Wnętrz i Form Przemysłowych
 4. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie  Kierunki: Pracownia Form Reklamowych Pracownia Projektowania PlakatuPracownia Obrazowania Cyfrowego,Pracownia Liternictwa i Typografii
 5. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi  Kierunek: Pracownia Grafiki Użytkowej
 6. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie  Kierunek: Grafika komputerowa w mediach
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy  Kierunek: Grafika komputerowa

Możliwości rozwoju i pracy

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO:

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych,
 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania,
 • projektowania mediów graficznych, w tym strony www,
 • tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych,
 • przygotowanie i projektowanie publikacji multimedialnych,
 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych,
 • prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • agencje reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • studia graficzne,
 • studia fotografii cyfrowej,
 • rozrywka i sztuka piękna,
 • przemysł (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • firmy zajmujące się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • wydawnictwa i edukacja (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • inżynieria (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • instytucje badawcze (dokumentacja badań, tworzenie modeli i symulacji komputerowych),
 • zakłady poligraficzne, w tym projektowanie opakowań,
 • drukarnie (drukowanie cyfrowe i dalsza obróbka, obsługa cyfrowych systemów zarządzania drukarnią),
 • własna firma świadcząca usługi z zakresu grafiki komputerowej