O kierunku

Zawód technik grafiki i  poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:
- przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;

- prowadzenia procesów drukowania;
- przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
- obróbki druków cyfrowych;
- prowadzenia drukowania przestrzennego 3D;
- obróbki przestrzennych druków 3D
- projektowania i wykonywania bilbordów, plakatów, papeterii firmowej itp.,
- projektowania i wykonywania stron WWW,
- gier i aplikacji na urządzenia mobilne;
- tworzenia grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej),
- animacji komputerowej
- cyfrowej obróbki dźwięku i filmu;
- drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących
W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Jesteśmy widoczni w całym powiecie

Uczniowie kierunku Grafiki Komputerowej biorą bardzo czynny udział przy każdej uroczystości szkolnej i pozaszkolnej np:

  • Oprawę multimedialną Powiatowe Spotkanie Noworoczne
  • Prezentacje multimedialne i reklamowe na koncercie "Serce na dłoni"
  • Projekty medali i dyplomów na turnieje sportowe na terenie miasta i powiatu organizowane przez TKKF oraz ZNP
  • Współpraca ze Starostwem Powiatowym
  • Współpraca z Radiem Fama
  • Działamy jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzedając nasze prace wycinane na ploterze i przekazując zysk do puszek
  • Jesteśmy wsparciem informatycznym dla imprez powiatowych projektując zaproszenia, podziękowania i broszury
  • Uczniowie znajdują prace i radiu i reklamie
  • Projektują i wykonują zlecenia dla firm zewnętrznych znajdując tam zatrudnienie
  • Wykonujemy i drukujemy kartki na wywiadówki dla rodziców rozdawane w gimnazjach klasom trzecim