O kierunku

Technik cyfrowych procesów graficznych

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, przygotowującym absolwenta do pracy przy procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów i produktów.

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika cyfrowych procesów graficznych,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
  • A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
  • A.55. Drukowanie cyfrowe
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

Jesteśmy widoczni w całym powiecie

Uczniowie kierunku Grafiki Komputerowej biorą bardzo czynny udział przy każdej uroczystości szkolnej i pozaszkolnej np:

 • Oprawę multimedialną Powiatowe Spotkanie Noworoczne
 • Prezentacje multimedialne i reklamowe na koncercie "Serce na dłoni"
 • Projekty medali i dyplomów na turnieje sportowe na terenie miasta i powiatu organizowane przez TKKF oraz ZNP
 • Współpraca ze Starostwem Powiatowym
 • Współpraca z Radiem Fama
 • Działamy jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzedając nasze prace wycinane na ploterze i przekazując zysk do puszek
 • Jesteśmy wsparciem informatycznym dla imprez powiatowych projektując zaproszenia, podziękowania i broszury
 • Uczniowie znajdują prace i radiu i reklamie
 • Projektują i wykonują zlecenia dla firm zewnętrznych znajdując tam zatrudnienie
 • Wykonujemy i drukujemy kartki na wywiadówki dla rodziców rozdawane w gimnazjach klasom trzecim