Cel kształcenia

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy
i zainteresowania uczniów.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:
- przygotowania publikacji i prac graficznych do druku,
- przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
- tworzenia grafiki komputerowej – rastrowej i wektorowej,
- animacji komputerowej,
- cyfrowej obróbki dźwięku i filmu,
- obróbki druków cyfrowych,
- obróbki i prowadzenie druków 3D,
- drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących,
- projektowania i wykonywania stron internetowych.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów zdobędzie następujące kwalifikacje:
PFR.04 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
PFR.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:

- szkoła posiada nowoczesne pracownie, wyposażone w sprzęt komputerowy,
z oprogramowaniem umożliwiający naukę w zawodzie (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, AutoCad) oraz maszyny drukujące (drukarka 3D, plotery),
- posiada profesjonalną kadrę, która potrafi przygotować do egzaminów zawodowych,
- szkoła organizuje praktyki zawodowe,
- nasi uczniowie korzystają ze stypendium „Zawodowcy w Łódzkiem”,
- nasi uczniowie biorą udział w stażach zagranicznych.