Płatne staże i projekty finansowanych przez UE

Co roku nasi uczniowie uczestniczą w płatnych stażach i projektach finansowanych przez UE.
Dla najzdolniejszych realizowane są praktyki zagraniczne (projekt PO WER)
Jako placówka szkoląca przyszłych profesjonalistów uczestniczymy czynnie w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj:

  • ZAWODOWCY W ŁÓDZKIM – STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
  • PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PO WER

Praktyki zawodowe organizowane są przez naszą placówkę przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami
i fachowcami w dziedzinie grafiki i poligrafii.