PFR.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PFR.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

 1. Podstawy poligrafii

 Uczeń potrafi:

 • rozróżnić etapy produkcji poligraficznej,
 • sklasyfikować produkty poligraficzne,
 • scharakteryzować procesy poligraficzne,
 • scharakteryzować proces przygotowania materiałów do drukowania,
 • scharakteryzować proces wykonywania form drukowych,
 • scharakteryzować techniki drukowania,
 • scharakteryzować podłoża drukowe i materiały do drukowania,
 • scharakteryzować procesy introligatorskie i wykończeniowe,
 • posłużyć się dokumentacją techniczną i technologiczną.
 1. Podstawy projektowania graficznego

Uczeń potrafi:

 • rozróżnić grafikę wektorową i bitmapową,
 • określić źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych i możliwości ich przetwarzania,
 • określić sposoby digitalizacji materiałów graficznych analogowych,
 • scharakteryzować proces tworzenia i obróbki bitmap,
 • scharakteryzować proces tworzenia obiektów wektorowych,
 • scharakteryzować proces przygotowania materiałów tekstowych do projektów,
 • scharakteryzować proces projektowania opakowań,
 • rozróżnić oprogramowanie graficzne,
 • określić parametry zapisu elementów graficznych do drukowania,
 • określić zasady katalogowania materiałów cyfrowych.
 1. Podstawy projektowania publikacji

Uczeń potrafi:

 • ustalić parametry techniczne publikacji,
 • określić zasady składu tekstów gładkich i utrudnionych,
 • rozróżnić znaki korektorskie i adiustacyjne,
 • dobrać układ typograficzny publikacji,
 • określić zasady przygotowania layoutu publikacji,
 • określić parametry impozycji i rozmieszczenie użytków na arkuszu,
 • określić zasady przygotowania publikacji do drukowania,
 • określić zasady przygotowania publikacji elektronicznych.
 1. Planowanie produkcji poligraficznej

Uczeń potrafi:

 • ustalić parametry techniczne produktu poligraficznego,
 • dobrać technologię wykonania form drukowych,
 • dobrać technikę drukowania,
 • dobrać podłoże drukowe i materiały do produkcji,
 • dobrać maszyny i urządzenia do produkcji poligraficznej,
 • zaplanować procesy produkcyjne,
 • wykonać schemat technologiczny produkcji poligraficznej,
 • przygotować kartę technologiczną produkcji poligraficznej,
 • obliczyć zapotrzebowanie na materiały do produkcji poligraficznej,
 • skalkulować koszty produkcji poligraficznej,
 • posłużyć się dokumentacją techniczno-technologiczną produkcji poligraficznej.
 1. Projektowanie graficzne

Uczeń potrafi:

 • zgromadzić materiały cyfrowe potrzebne do wykonania prac graficznych,
 • zdigitalizować graficzne materiały analogowe,
 • posługiwać się oprogramowaniem graficznym do tworzenia obiektów wektorowych,
 • posługiwać się oprogramowaniem graficznym do obróbki bitmap,
 • posługiwać się oprogramowaniem do wykonania impozycji,
 • przygotować projekt graficzny akcydensów,
 • wykonać projekt konstrukcji opakowań