Oferta edukacyjna na 2023/2024

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:
- szkoła posiada nowoczesne pracownie, wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umożliwiający naukę
w zawodzie (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, AutoCad)
oraz maszyny drukujące (drukarka 3D, plotery),
- posiada profesjonalną kadrę, która potrafi przygotować do egzaminów zawodowych,
- szkoła organizuje praktyki zawodowe,
- nasi uczniowie korzystają ze stypendium „Zawodowcy w Łódzkiem”,
- nasi uczniowie biorą udział w stażach zagranicznych.


Przedstawiamy prezentację multimedialną zawierającą prace uczniów z kierunku
technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej, wykonane podczas nauki na przedmiotach zawodowych:

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej
w ZSP nr 6 – montaż Weronika Łysakowska, klasa 2FoF:

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy
i zainteresowania uczniów.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:
- przygotowania publikacji i prac graficznych do druku,
- przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
- tworzenia grafiki komputerowej – rastrowej i wektorowej,
- animacji komputerowej,
- cyfrowej obróbki dźwięku i filmu,
- obróbki druków cyfrowych,
- obróbki i prowadzenie druków 3D,
- drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących,
- projektowania i wykonywania stron internetowych.
NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:
– zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
– uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
PFR.04 - Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PFR.05 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
– przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej:
Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.;
tel./fax (44) 724 27 43 – sekretariat ZSiPO.
Bursa przy ZSP nr 3: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37,
tel. 44 724 56 41 lub 44 724 23 68 wewn. 22.