PFR.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PFR.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 1. Maszyny i urządzenia cyfrowe i postpressowe

Uczeń potrafi:

 • sklasyfikować cyfrowe maszyny drukujące,
 • opisać budowę oraz zasadę działania cyfrowych maszyn drukujących,
 • dobrać oraz scharakteryzować proces wymieniany materiałów eksploatacyjnych
  w maszynach i urządzeniach cyfrowych,
 • wymienić oraz opisać urządzenie cyfrowe w przygotowalni poligraficznej,
 • dobrać maszynę oraz podłoże do wykonania wydruku cyfrowego,
 • scharakteryzować konfigurację maszyny do wydruku cyfrowego,
 • określić sposób oraz kryteria doboru maszyny do wykonania obróbki wykończeniowej wydruku cyfrowego,
 • opisać ocenę jakości wykończonego produktu poligraficznego.
 1. Planowanie produkcji poligraficznej

Uczeń potrafi:

 • ustalić parametry techniczne produktu poligraficznego,
 • dobrać technologię wykonania form drukowych,
 • dobrać technikę drukowania,
 • dobrać podłoże drukowe i materiały do produkcji,
 • dobrać maszyny i urządzenia do produkcji poligraficznej,
 • zaplanować procesy produkcyjne,
 • wykonać schemat technologiczny produkcji poligraficznej,
 • przygotować kartę technologiczną produkcji poligraficznej,
 • obliczyć zapotrzebowanie na materiały do produkcji poligraficznej,
 • skalkulować koszty produkcji poligraficznej,
 • posłużyć się dokumentacją techniczno-technologiczną produkcji poligraficznej.
 1. Drukowanie cyfrowe

Uczeń potrafi:

 • dobrać podłoże oraz materiały eksploatacyjne do drukowania cyfrowego,
 • przygotować cyfrową maszynę drukująca nakładową oraz wielkoformatową do procesu wydruku cyfrowego,
 • dokonać personalizacji wydruków cyfrowych,
 • dokonać wydruku na maszynach cyfrowych małoformatowych i wielkoformatowych,
 • ocenić jakość wydruków cyfrowych,
 • przygotować wydruki cyfrowe oraz maszyny do obróbki wykończeniowej,
 • dokonać obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych,
 • ocenić jakość wykonania obróbki wykończeniowej produktu poligraficznego,
 • dokonać ekspozycji wydruku wielkoformatowego na systemie wystawienniczym.
 1. Kontrola produkcji poligraficznej

Uczeń potrafi:

 • ustalić parametry techniczne produktu poligraficznego,
 • dobrać technologię wykonania form drukowych,
 • dobrać technikę drukowania,
 • dobrać podłoże drukowe i materiały do produkcji,
 • dobrać maszyny i urządzenia do produkcji poligraficznej,
 • zaplanować procesy produkcyjne,
 • wykonać schemat technologiczny produkcji poligraficznej,
 • przygotować kartę technologiczną produkcji poligraficznej,
 • obliczyć zapotrzebowanie na materiały do produkcji poligraficznej,
 • skalkulować koszty produkcji poligraficznej,
 • posłużyć się dokumentacją techniczno-technologiczną produkcji poligraficznej.
 1. Modelowanie i drukowanie 3D

Uczeń potrafi:

 • wskazać zakres zastosowania technologii 3D w różnych branżach zawodowych,
 • rozpoznać maszyny i urządzenia pracujące w technologii 3D,
 • opisać zasady działania maszyn w technologii 3D,
 • opisać części i materiały eksploatacyjne maszyn działających w technologii 3D,
 • pozyskać obraz 3D,
 • zaprojektować i poddać edycji obraz 3D,
 • wykonać skanowanie obiektu 3D,
 • wykonać wydruk obiektu 3D,
 • wykonać obróbkę wykończeniową gotowego obiektu 3D