„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

W dniu dzisiejszym uczniowie z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej otrzymali certyfikaty potwierdzające umiejętności nabyte w projekcie „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staże wakacyjne

W okresie od 24.06. do 19.07. uczennice 2 klasy uczące się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywały staże zawodowe w firmie M3Media, gdzie poznały praktyczną stronę zawodu grafika i poligrafa. Uczennice korzystały z wielu nowoczesnych urządzeń, poszerzyły swoją wiedzę a także zyskały doświadczenie. Wykonywały pieczątki, przypinki, banery, zaproszenia, oklejały firmowy samochód oraz nadrukowały własne projekty na case telefonów. Zachęcamy uczniów klas drugich i trzecich do uczestnictwa w projekcie Strefa zawodowców – rekrutacja trwa.

Warsztaty Ważnej Wagi w Łodzi

27 września 2019 r. 15 uczniów klasy IG w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyło w Warsztatach Ważnej Wagi w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, które powstało w 1993 r. w zabytkowej willi Henryka Grohmana, łódzkiego fabrykanta i mecenasa sztuki i polskiej kultury.

Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia muzeum kolekcjonującego współczesną polską sztukę książki oraz urządzenia z epoki Gutenberga.

Wykład na temat podstaw typografii poprowadził dr Maciej Jabłoński z Politechniki Łódzkiej, z Instytutu Architektury Tekstyliów.

Uczniowie doświadczyli fizycznej i metafizycznej wagi słowa NIEPODLEGŁA, składając je, ważąc i drukując.

Udział w warsztatach był ciekawym doświadczeniem dla uczniów technikum, którzy interesują się światem druku.

Organizatorem wyjazdu była p. mgr Małgorzata Piłat.

Opiekunem była p. mgr sztuki Irena Laszczyk.

Zajęcia zawodowe grafików i plastyków w Grecji

Podczas praktyk zawodowych uczniowie tworzyli projekty logo indywidualnego i grupowego korzystając z programów graficznych, wykonywali statyczne i dynamiczne witryny internetowe, aktualizowali, publikowali i archiwizowali internetowe projekty multimedialne. Poznali styl projektowania oparty na typografii oraz styl projektantki grafiki Pauli Scher. Korzystając ze wskazówek opiekuna praktyk uczniowie stworzyli kampanię społeczną zachęcającą do używania szkła zamiast plastiku. W grupach interdyscyplinarnych młodzież pracowała nad realizacją projektu kalendarza wykorzystując programy komputerowe np. Photoshop, Corel. Uczestnicy praktyk analizowali aktualny styl obowiązujący w mediach społecznościowych a następnie projektowali koncepcję reklamy w social mediach takich jak Instagram, Facebook. Ponadto przygotowywali publikacje prac graficznych do drukowania oraz składali tekst i łamali publikacje za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W czasie wolnym od praktyk młodzież realizowała program kulturalny np. uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych, nauce tradycyjnego tańca oraz wieczorze greckim z elementami folkloru imuzyki greckiej.

Ferie w „Wyspiańskim”

W czasie ferii graficy wzięli udział w certyfikowanym kursie AutoCADa w ramach projektu „Strefa profesjonalistów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Kurs AutoCADa przeprowadziła firma CADExpert Sp. z o. o. w Łodzi. Uczniowie nabyli umiejętność obsługi programu, interfejsu, wyświetlania, ustawiania i drukowania rysunku. Poznali także zasady tworzenia i modyfikowania geometrii, zarządzania cechami obiektów i wymiarowania rysunków.

 

Projekt PO WER - grafik w Grecji - program kulturalny

Projekt pt. „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-049551 realizowany w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Program kulturalny:

W czasie wolnym od zajęć zawodowych uczestnicy projektu PO WER wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych umożliwiających poznanie historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Grecji. Uczniowie zwiedzili ruiny Zamku w Platamonas, pochodzącego z ok. XI/XII wieku, miasteczko górskie Stary Pantaleimon, Saloniki – drugie co do wielkości miasto w Grecji oraz Klasztor Warłama w paśmie górskim Meteory, które znajdują się na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Meteory to malownicza formacja skalna wykorzystywana przez mnichów, już od XI wieku, do zakładania pustelni i klasztorów zapewniających ciszę do medytowania. Obecnie funkcjonuje 6 z 24 klasztorów prawosławnych. Podczas wizyty w Meteorach uczniowie poznali sztukę tworzenia ikon, różnice między kościołem prawosławnym i katolickim, zwiedzili muzeum, pomieszczenie do wciągania liny, historyczną beczkę do przechowywania wody deszczowej oraz kaplicę. W kolejnym dniu odbył się rejs statkiem na wyspę Skiathos znaną z filmu „Mamma Mia”. W czasie wolnym ochotnicy skorzystali z kąpieli w Morzu Egejskim oraz relaksowali się na plaży szyszkowej. Podczas rejsu członkowie załogi uczyli wszystkich chętnych greckich tańców np. Zorby i Sirtaki. Pozyskane umiejętności wykorzystano podczas wieczoru greckiego, który zorganizowano by zapoznać uczestników projektu z grecką muzyką, tańcami i strojami ludowymi.